Aanvraag NWWI Taxatie

De taxateurs van Makelaardij Reinette voldoen aan de kwaliteitseisen die NWWI heeft opgesteld. Wij werken via een uniform, gestandaardiseerd digitaal proces. Op basis van onze kennis en expertise maken wij een taxatie.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs. NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens de richtlijnen worden opgesteld. Iedereen krijg zo een heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie die inzicht geeft in de wijze waarop de taxatie tot stand is gekomen.

Vraag direct een taxatie aan